Tvättbollar

Tvättboll Hård
Tvättboll Hård

Tvättbollar för rengöring av betongpumpar och slangar.

Tvättboll Mellan
Tvättboll Mellan

Tvättbollar för rengöring av betongpumpar och slangar.

Tvättboll mjuk
Tvättboll mjuk

Tvättbollar för rengöring av betongpumpar och slangar.

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se