Betong

Automax Betongpress
Automax Betongpress

Automax serien Helautomatiska betongpressar

Cirkulationspump
Cirkulationspump

Digimax Betongtryckpressar
Digimax Betongtryckpressar

Doppvärmare
Doppvärmare

Härdkar
Härdkar

Kubtång
Kubtång

Testform balk i hårdplast
Testform balk i hårdplast

Testform balk i stål
Testform balk i stål

Testform kub
Testform kub

Testform kub dubbel
Testform kub dubbel

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se