Mönsterbetong

Antislip
Antislip

Blandas med förseglingsvätskan för att motverka halka. Finns i flera förpackningarna.

Betongmönster
Betongmönster

Mattor för mönstring i betong i olika mönster och storlekar.

Förseglingsvätska
Förseglingsvätska

Transparant akrylat med god inträngningsförmåga som förhindrar mossbelägning, angrepp av olja mm.

Hand Edger
Hand Edger

Hårdcement
Hårdcement

Hårdcement för infärgning av hårtbelastade betongytor. Mycket resistent mot nötning och UV strålning.

Släppvätska
Släppvätska

Finns i förpackningarna 5, 20 och 200 liter.

Stamp
Stamp

Stencilmönstring
Stencilmönstring

Stencilmönstring för betong

Touch up wheel
Touch up wheel

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se