Säckfyllare

Planfoliefyllare påse
Planfoliefyllare påse

Skräddarsydda anläggningar som formar – fyller – försluter påsen. Upp till 60 påsar /min.

Planfoliefyllare säck
Planfoliefyllare säck

Skräddarsydda anläggningar som formar – fyller – försluter. Upp till 22 påsar /min.

Storsäckfyllare RBB
Storsäckfyllare RBB

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se