Säcktömmare

Säckkomprimator COM
Säckkomprimator COM

Komprimator för småsäckar tar hand om tomsäckarna enkelt och dammfritt. Tomsäckarna komprimeras upp till 1/6 av sin volym, vilket gör att de blir lättare att hantera.  

Småsäcktömmare RSA
Småsäcktömmare RSA

Småsäcktömmare RSM
Småsäcktömmare RSM

Manuell säcktömmare för enkel och dammfri tömning av säckar.

Storsäcktömmare
Storsäcktömmare

Storsäcktömmare med volym och skruv enligt önskemål.

Storsäcktömmare SBB
Storsäcktömmare SBB

Storsäcktömmare för att produkten ej ska damma vid säcköppning. Inkopplingsbar i nästan alla system.

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se