Nivåvakter

Kontinuerlig nivågivare ILS
Kontinuerlig nivågivare ILS

Kontinuerlig nivåmätning för nästan alla bulkmaterial, passar även vätskor. Enkel installation och driftsättning, hög mätnoggrannhet och ger inga mekaniska krafter på silotaket.

Nivågivare ILV
Nivågivare ILV

Nivågivare för matare och silos. Passar både pulver och granulat.

Paddelvakt ILT
Paddelvakt ILT

Nivågivare designad för att kontrollera nivån i silos, matare etc. Normalt användningsområde är material med densitet på 0,5 - 2 ton/m3.

Tryckvakt IPE
Tryckvakt IPE

Elektronisk tryckvakt som övervakar trycket i silon och ger information i realtid.

Tryckvakt IPM
Tryckvakt IPM

Mekanisk tryckvakt som övervakar trycket i silon och ger signal när kalibreringstrycket har uppnåtts.

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se