Kontaktinfo

Anboni AB

Tel: +46 (0)42-35 29 50

Fax: +46 (0)42-35 29 51

Tel Norge: +47 21 984 666

E-mail: info@anboni.se

Kontakt

15 + 5 =

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se