Betongåtervinningsskruv Consep

Kompakt enhet som återvinner ner till 0,15 mm partiklar.

Utbyggbar för fler bilar, dammar, filterpress, mm.

Description

Specifikationer:

Kapacitet upp till 20 m3/tim

Tvättar ballasten

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se