Betongtransport

Standard eller specialtillverkad betongtransport med eller utan styrning, avlastningsstationer, Baskar / Utläggare.

Description

Specifikationer:

Enkelspåriga

Dubbelspåriga

Växlar/Stigning

Stora System

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se