Färskbetongåtervinning SB

betongåtervinningsskruv SB

För återvinning av färskbetong. Återför slamvattnet till processen för återvinning, tvättning mm.

Description

Specifikationer:

Kapacitet 1 – 30 m³/h

Olika storlekar

 

Tillbehör:

Ballast för återvinning

Komplett sortiment av omrörare, pumpar mm.

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se