Formsystem

Smart, enkelt och flexibelt formsystem.

Description

Specifikationer:

120 mm höjd eller 200 mm

250 mm höjd eller 350 mm

400 mm höjd eller 600 mm

 

Magnetsupport

 

Exempel med träyta

Exempel med stålyta

Fönster dörrar mm

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se