Förseglingsvätska

förseglingsvätska

Transparant akrylat med god inträngningsförmåga som förhindrar mossbelägning, angrepp av olja mm.

Description

Specifikationer:

20 liters förpackning

Räcker till ca 60 m3

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se