Hårdcement

hårdcement

Hårdcement för infärgning av hårtbelastade betongytor. Mycket resistent mot nötning och UV strålning.

Description

Specifikationer:

25 kg säckar

Finns i många olika färger

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se