Filter Hoppertopp

Litet cylindriskt behållar- eller våg filter speciellt för installation  i mellanfickor, vågkärl mm i fabriker för cementtillverkning.

Description

Specifikationer:

1 m² filter

24, 110 EL 220 V

Hus i AISI 304

Tryckluftsrensat

Vikt 15 kg

Inklusive kontrollpanel för paustider och renstider

 

Tillval:

Topp för att leda ut överskottsluft

 

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se