Småsäcktömmare RSM

Manuell säcktömmare för enkel och dammfri tömning av säckar.

Description

Specifikationer:

Rostfritt utförande

Med eller utan filter

 

TYP

A

B

C

kg

RSM1

400

800

150

25/33

RSM2

550

1100

200

33/50

Max säckstorlek

TYP

A

B

C

D

E

F

 

H=800

H=1000

BINSWEEP

H=800

H=1000

BINSWEEP

 

 

 

H=800

H=1000

BINSWEEP

RSM 1

1920

2120

1920

830

1030

830

1090

1140

925

525

725

525

RSM 2

2120

1030

1180

1440

1225

725

RSM 2 finns ej med filter och BINSWEEP

 

Tillval:

Tomsäckskomprimator

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se