Behållarfilter Hopperjet

2 m² tryckluftsrensat filter som passar till mellanfickor, vågkärl mm.

Vikt endast 21 kg.

Description

Specifikationer:

24, 110 EL 220 V

Hus i AISI 304

Tak i plast

Kontrollpanel för paustider och renstider

 

Tillval:

Hus i AISI 316

Tak i AISI 316

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se