Filter Wameco

Runda filter med trycklufts- eller vibratorrensning, för inbyggnad eller som fristående enhet.

Description

Specifikationer:

3 – 47  m²

Filterhus i rostfritt

Tillbehör:

Topp med fläkt, väderskydd eller fläktinkoppling

Patron filter

Påsfilter

Eliptiska påsfilter

Insats hus

Standard hus

Hus för negativt tryck

Hus med servicelucka

Bottenring

Dammuppsamlingstratt med ben

Tillbaka

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se