Leverans av ny torrbruksfabrik till Weber 2014

torrbruksfabrik

Torrbruksfabrik

Tillsatsmedelsdosering

Tillsatsmedelsdosering

vågplan

Vågplan

Blandare

Blandare

Anboni

tillhandahåller produkter
och tjänster för hantering,
förpackning och blandning
av olika material,
allt från enskilda komponenter och maskinutrustning till kompletta anläggningar,
samt projektering.

Kontakt

Anboni AB
Lokegatan 1
263 37 Höganäs
Tel: +46 (0)42-35 29 50
Fax: +46 (0)42-35 29 51
Tel Norge: +47 21 984 666
info@anboni.se