Asfalt

Pavelab Asfaltanalysator
Pavelab Asfaltanalysator

Pavelab Automatic Closed System. Asfaltanalysator för separation och utvinning av bitumen, filler och ballastmaterial från asfaltprover genom användning av lösningsmedel i ett slutet system. Komplett med tvättrumman med 0.063mm masköppning, ce [...]