Skruvar

Avvattningsskruv GCP
Avvattningsskruv GCP

Sikt, axellös skruv och kompaktering.

Axellös Spiralskruv SSC
Axellös Spiralskruv SSC

Spiralskruv utan centrumaxel och utan mellanlager. Kräver minimum av underhåll.

Betongåtervinningsskruv Consep
Betongåtervinningsskruv Consep

Kompakt enhet som återvinner ner till 0,15 mm partiklar. Utbyggbar för fler bilar, dammar, filterpress, mm.

Cementskruv ES
Cementskruv ES

Diameter från 114 – 323 mm. Driftsäker och med hög kapacitet. Välj valfri längd och valfri ral-färg.

Färskbetongåtervinning SB
Färskbetongåtervinning SB

För återvinning av färskbetong. Återför slamvattnet till processen för återvinning, tvättning mm.

Rörskruv TU
Rörskruv TU

Diameter från 114 – 323 mm. Kan fås  i valfri längd och valfri ral-färg.

Rostfri Trågskruv CX
Rostfri Trågskruv CX

Diameter från 114 mm till 558 mm. Kan fås i valfri längd. Livsmedelsgodkänd.

Sandavskiljare Gridsep
Sandavskiljare Gridsep

För avskiljning av tyngre partiklar i vätska, 90 % av partiklar över 200 µm frånskiljs. Enkel att installera

Skruvutmatarbotten MU
Skruvutmatarbotten MU

Skruvutmatarbotten för konstant utmatning av svårtömda material. Tråget innehåller 2-6 skruvar.

Trågskruv CA
Trågskruv CA

Diameter Från 100 – 2000 Mm. Kan fås i valfri längd och valfri ral-färg.