Testform kub i stål

tvadelad provkub stål
Tillbaka