Filter Hoppertopp

Litet cylindriskt behållar- eller våg filter speciellt för installation  i mellanfickor, vågkärl mm i fabriker för cementtillverkning.

Beskrivning

Specifikationer:

1 m² filter

24, 110 EL 220 V

Hus i AISI 304

Tryckluftsrensat

Vikt 15 kg

Inklusive kontrollpanel för paustider och renstider

 

Tillval:

Topp för att leda ut överskottsluft

 

Tillbaka