Fluidiseringskuddar I 100

Sätter fart på bryggbildande material.

Släpper ej igenom fukt.

Enkel installation.

Beskrivning

Specifikationer:

Arbetstryck 0,5 Bar

Luftförbrukning 1 kbm/timme

Vikt 250 gr

Typiska materialbeteenden utan fluidisering:

Klumpbildning

Råtthål

Bryggbildning

Rester

Tillbaka