Sandavskiljare Gridsep

För avskiljning av tyngre partiklar i vätska, 90 % av partiklar över 200 µm frånskiljs.

Enkel att installera

Beskrivning

Specifikationer:

Modeller från 18 – 130 m³/tim

Tråg i rostfritt

Heavy duty axellös skruv

 

Tillbehör:

Utloppskana

Variabel hastighet

Rostfritt

Tillbaka