Självrengörande siktdukar

Siktdukar självrengörande

Dukar som är tillverkade av fjäderstål eller rostfritt tråd som hålls på rätt plats med stålband eller polyuretan band, vilka helst ska sitta på samma plats som balkarna i sikten.

Beskrivning

Specifikationer:

TEXO-CAR W

I denna typ av siktduk är trådarna veckade i samma plan som siktytan. Med detta blir öppningarna nästan kvadratiska. Texo-Car siktnät säkerställer genom denna formen en nästan exakt kalibrering av olika kornstorlekar.

 

TEXO-TRI W

Med denna typ av duk är igensättning nästan  helt eliminerat genom att trådarna vibrerar individuellt vilket gör att materialet får svårt att fästa mellan trådarna. Duken skiljer sig från TEKO-CAR genom att hålen är triangelformade samt att sikttrådarna och dom längsgående är olika tjocka.

 

TEXO-CAR PU

I denna typ av siktduk är trådarna veckade i samma plan som siktytan. Med detta blir öppningarna nästan kvadratiska. Texo-Car siktnät säkerställer genom denna formen en nästan exakt kalibrering av olika kornstorlekar.

 

TEXO-TRI PU

Med denna typ av duk är igensättning nästan  helt eliminerat genom att trådarna vibrerar individuellt vilket gör att materialet får svårt att fästa mellan trådarna. Duken skiljer sig från TEKO-CAR genom att hålen är triangelformade samt att sikttrådarna och dom längsgående är olika tjocka.

 

TEXO-REC PU

Pianotrådsdukar ”speedscreen” med längsgående trådar som hålls på plats med pu list.

Tillbaka