Styrsystem

styrsystem

Anbonis styrsystem byggs upp enligt Ert önskemål. Det är Windowsbaserat, uppgraderingsbart och har  inga kodlås mm.

Beskrivning

Uppbyggt av Beijer standardkomponenter, vilket innebär att alla som kan Beijer kan serva systemet.