Filter Wameco

Runda filter med trycklufts- eller vibratorrensning, för inbyggnad eller som fristående enhet.

Beskrivning

Specifikationer:

3 – 47  m²

Filterhus i rostfritt

Tillbehör:

Topp med fläkt, väderskydd eller fläktinkoppling

Patron filter

Påsfilter

Eliptiska påsfilter

Insats hus

Standard hus

Hus för negativt tryck

Hus med servicelucka

Bottenring

Dammuppsamlingstratt med ben

Tillbaka